Vzhledem k masovému a nekontrolovatelnému nárustu prodeje vysílacích rádiových zařízení pro řízení hraček s dálkovým ovládáním modelů letadel, aut, lodí, apod., které by svým provozem a používáním mohly zapříčinit vznik škody na majetku a zdraví osob, žádám o ověření, zda níže popisovaný výrobek je prodáván a provozován v souladu se zákonnými předpisy, zejména v souladu s Všeobecným oprávněním VO-R/15/08.2005-27 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro dálkové ovládání modelů v pásmech 13 - 40 MHz.

(Informace nutno uvádět pravdivé a relevantní)

Název výrobku :

Stručný popis výrobku :

Frekvence (MHz) :

Datum, kdy byl výrobek nabízen :

Adresa prodejny :

Vaše adresa :

Váš email :

(bez vyplnění všech potřebných údajů není možnost dalšího ověření)

Výsledky a závěry šetření